FL Studio Fruity Edition 21
FL Studio Fruity Edition 21

FL Studio Fruity Edition 21

429,00 zł
Brutto
Ilość

Image Line FL Studio Fruity Edition 21 - download

Wraz z zakupem otrzymujesz darmowy upgrade do kolejnych wersji, które się pojawią!

Image Line świętując 20 lecie linii produktowej FL Studio wprowadza do sprzedaży nową wersję oprogramowania oznaczoną v21. Jest to pierwsze wydanie FL Studio na Maca!. Nowa wersja zawiera wiele innych długo oczekiwanych funkcji, takich jak sygnatury czasowe, zamrażanie, poprawiona kompensacja opóźnienia wtyczki i wiele innych. Prezentowana tutaj wersja to wersja pudełkowa oprogramowania!

FL Studio Fruity 21 to świetnie narzędzie do produkcji muzyki, które reprezentuje ponad dwunastoletnie doświadczenie jego producenta w dostarczaniu muzycznego oprogramowania najwyższej klasy. Znajdziesz tu wszystko co potrzebne do komponowania, arażacji, edycji miksu i masteringu muzyki w profesjonalnej jakości. FL Studio to jest najkrótsza droga od pomyłsłu do realizacji.

FL Studio to wirtualne studio z kompletnym zestawem instrumentów VST i narzędzi o otwartej architekturze dla komputerów klasy PC. Nie jest potrzebne już żadne dodatkowe oprogramowanie aby stworzyć utwór w dowolnym stylu. Projekt może być zapisany w formacie WAV, MP3 czy MIDI jako zapis nutowy. 

Wersja Fruity ograniczona jest np. o możliwość nagrywania ścieżek audio z mikrofonu. 

Co nowego w FL Studio 21.0 ?

FL Studio i interfejs użytkownika :

 • Themes – Zmień nastrój swojego ulubionego DAW. Szukaj pod General Settings > Miscellaneous > Theme.
 • Project Folders – Opcja pod ’Projects > General Settings’, która otwiera okno 'New project’ , opcjonalnie pokazane, gdy nowy projekt jest tworzony lub zapisywany. Pozwala to na zapisanie wszystkich danych projektu w unikalnym dla każdego projektu folderze z podfolderami dla Recorded, Rendered i Sliced audio.
 • File Settings – Dodano opcję automatycznego zapisywania co minutę (prośba Afrojacka).

General Settings :

 • Language support – dodano nowe języki hiszpański, francuski i niemiecki.
 • Put undone recordings in the recycle bin’ – domyślnie włączone. W przeciwnym razie będą one usuwane przy cofaniu.
 • Invert pencil buttons – Zamienia zachowanie drugiego przycisku narzędzia pen z głównym przyciskiem.
 • Alternate Undo – teraz domyślnie włączone podczas instalacji na nowym komputerze.
 • Export – Renderowane pliki są automatycznie wybierane w systemowej Przeglądarce plików podczas otwierania folderu docelowego.
 • File (menu) – pojawiło się nowe podmenu 'More’ pokazujące do 50 ostatnich pozycji.
 • Obsługa plików audio Apple .m4a.
 • Metronome – oddzielne opcje dla ścieżki Preview i Metronome Mixer w Audio Settings.
 • New from template – Menu aktualizuje się po dodaniu i usunięciu szablonów.
 • Plugin Manager – Niektóre niezgodne ścieżki wyszukiwania wtyczek nie są już dozwolone.
 • Settings window – Okno zostało przeprojektowane, aby umożliwić tekst w wielu językach, który może wymagać więcej miejsca. Pozwala również dostosować wysokość okna ustawień, aby pasowało na ekranach o niskiej rozdzielczości pionowej.
 • Startup – Jeśli projekt startowy ulegnie awarii, przy następnym uruchomieniu (po ustawieniu opcji „załaduj ostatni projekt”) zostanie użyty projekt domyślny, aby zapobiec pętlom awaryjnym. Ekran powitalny jest ukrywany, gdy urządzenie audio pokazuje błąd, dzięki czemu można przeczytać komunikat.
 • Wsparcie – w dziennikach awarii jest teraz wyświetlana wersja systemu Windows.
 • Wprowadzanie tekstu – Wpisywanie długiego i krótkiego znaku spacji jest teraz wykonywane za pomocą (Alt+Ctrl+Spacja) i (Alt+Shift+Spacja).
 • Touch Controller – Wizualizacja aktywności nutowej na kontrolerze dotykowym pochodzącej z wybranego Kanału, gdy dane nutowe są odtwarzane z Piano roll.
 • Type in value – Więcej informacji o bieżącej wartości jest wyświetlane po wybraniu.
 • Typing to Piano – oktawę klawiatury do wpisywania można teraz zmienić za pomocą (Alt+Numer-Pad 2-6).
 • CPU – Poprawiono wykorzystanie procesora związane z poprawą przetwarzania.
 • View > Tests – uruchamianie asynchronicznych testów
 • Debug log – wyświetlanie nazw zaktualizowanych folderów przeglądarki w dzienniku debugowania.

Playlist :

 • Audio Clip Fade & Gain controls: – Kontrola zaniku, wygaszania i wzmocnienia klipu audio z opcjonalnym automatycznym przejściem między nimi.
 • View – Przytrzymaj (Alt) dla tymczasowego podglądu zaników i wzmocnień, gd Show fade previews / gain previews są odznaczone.
 • Menu – (prawy-klik) ikona ’Show fade editing controls’ dla szybkiego dostępu do fade options.
 • Snapping – Przytrzymaj (Alt), aby przyciągnąć, gdy przyciąganie uchwytu zaniku jest wyłączone i dlatego (Alt+kliknięcie) nie resetuje już zaniku.
 • Shortcut – Dodano (Shift+F) do przełączania ikony ’Show fade editing controls’.
 • Adding tracks – Nowy przycisk [+] na Playlist Clip Focus area do dodawania Instrumentu i Ścieżek audio poprzez opcje lewego i prawego kliknięcia.
 • Paste Location – Klipy dodane do nowych ścieżek audio są umieszczane w miejscu głowicy odtwarzania lub wewnątrz dowolnego zaznaczenia czasowego.
 • Drag & Drop – Wsparcie dla wieloselekcji podczas używania opcji Clip Menu > Chop. Podczas upuszczania wielu próbek, przytrzymaj (Shift) aby dodać je kolejno do listy odtwarzania. Upuszczanie próbek na, lub Klonowanie ścieżki spowoduje jej zaznaczenie.
 • Wieloselekcja – wsparcie dla wielokrotnego wyboru podczas korzystania z opcji Clip Menu > Chop.
 • Ostrzegawcze okno dialogowe – wyskakujące okienko z nazwą ścieżki podczas usuwania wielu ścieżek z listy odtwarzania, aby przypomnieć, co ma zostać usunięte.
 • Play list i Piano roll – usuwanie nakładających się klipów i nut wybranych przy użyciu opcji Select > Overlapping notes powoduje usunięcie tylko górnej warstwy/warstw pozostawiając najniższą.
 • Playlist i Piano roll – Pwklejanie klipów i nut odbywa się teraz w pozycji Play (gdy jest to możliwe).
 • Chopping – możesz teraz przycinać klipy Pattern i Automation (z menu Clip > opcja 'Chop’).
 • Recorded Audio – dodano opcję 'Adjust position of recorded audio’ do menu opóźnienia wejścia miksera.
 • Playlist – Zmieniono nazwę znaczników 'Punch in / out recording’ na 'Start / Stop recording’.

Automation Clips :

 • Editor – Nowy przycisk w oknie ustawień klipu automatyki do konwersji danych automatyki na dane zdarzenia.
 • Warning dialog – Nowe 'Don’t show this in the future’ do ostrzeżeń o łączeniu przybliżonej automatyki.
 • Merging – Można scalać z przybliżoną krzywą tam, gdzie dokładne scalanie nie jest możliwe, włączając tryb LFO.
 • Automation Clip Editor – linie siatki są grubsze, aby poprawić widoczność.
 • GUI – Przycisk 'Add target links’ (+) pulsuje podczas aktywnego dodawania linków (kliknij, aby rozpocząć proces). Zmieniono podział siatki obwiedni kanału Automation Clip na 4

Channel Rack :

 • Channel Button (kliknij prawym p. m.) – Nowa opcja 'Patcherize’ do konwersji bieżącej instancji do formatu Patcherized.
 • Channel Rack – teraz przewija się podczas przesuwania kanału poza widoczny zakres pionowy.
 • Channel – pokazuje pływającą podpowiedź, gdy plugin zastępuje próbnik kanału.

Nowe wtyczki i narzędzia :

 • LuxeVerb (All Plugins Edition) – Zaawansowany algorytmiczny reverb o „luksusowym” i plastycznym brzmieniu, który jest w stanie symulować realistyczne i eksperymentalne przestrzenie akustyczne wszystkich rozmiarów.
 • Vintage Phaser (Signature Bundle +) – Zainspirowany i wzorowany na Electro-Harmonics Small Stone Phase Shifter™ z 1970 roku.
 • Multiband Delay (Producer Edition +) – dzieli przychodzący dźwięk na 16 pasm częstotliwości i pozwala na opóźnienie każdego pasma indywidualnie. Całkiem niezłe narzędzie do sound-designu!
 • VFX Sequencer (Fruity Edition +) – Arpeggiator wzorów i Step Sequencer zaprojektowany do użycia w Patcherze do wysyłania sekwencji nut do podłączonych wtyczek instrumentów.

Browser (ulepszona przeglądarka) :

 • Tagi – Kliknij na TAGS (na dole), aby otworzyć więcej opcji.
 • Favoriting – Kliknij gwiazdkę po najechaniu myszką na treść.
 • Search – Boolean search queries („Big Kick” vs Big Kick). Ikona folderu w polu wyszukiwania, aby ograniczyć znalezione elementy tylko do bieżącego folderu. Opcja menu 'Type to filter’ (wpisz, aby przefiltrować), aby zdecydować, czy wpisanie litery filtruje czy wybiera elementy. Wybieranie pierwszego folderu podczas wyszukiwania w widokach z wieloma kolumnami. Wyniki wyszukiwania pokazują foldery z pasującą nazwą. Pokaż pełną ścieżkę jako podpowiedź dla filtrowanych elementów.
 • Locate file – Opcja kliknięcia prawym przy. myszki na pliku, aby podświetlić go w systemowej przeglądarce plików.
 • Tagi – Można (kliknięcie prawym p. m.) usunąć tagi.
 • Zakładki – (kliknięcie prawym p. m.) zakładki, aby włączyć opcję indywidualnego zapamiętania rozmiarów zakładek.
 • Wielokrotny wybór – Wielokrotny wybór elementów, w tym: (Shift+kliknięcie) i (Alt/command+Ctrl+kliknięcie).
 • Formaty zawartości – pliki .fxp, .fxb i .vstpreset są teraz oznaczane jako „presety” wtyczki. Pliki .mid MIDI są oznaczone jako „score„.
 • Zakładki – Nowe (kliknięcie prawym p. m.) T opcje zakładek do przesuwania zakładek przeglądarki w lewo/prawo. Opcja 'Clone this tab’.
 • Zakładka Library – Dodano zawartość online do pobrania za darmo i płatnie. Zawartość będzie automatycznie dostępna dla wtyczek, które mogą z niej korzystać. Audio demos – Elementy biblioteki treści mogą teraz mieć dema audio w linii.
 • Audio Preview – Rozpoczęcie odtwarzania z pozycji kursora myszy jest teraz możliwe poprzez (kliknięcie prawym p. m.) lub (Shift+kliknięcie) i umieszczenie myszki nad dla dokładnego pozycjonowania. Opcja menu przeglądarki  ’Full sample preview’. SPanel podglądu próbki pokazuje meta-dane Sample Rate, Bit Depth i Stereo.
 • Option – 'Pokaż ikony i tekst na zakładkach’.
 • Browser – Dodano opcję 'Frozen’ dla zakładek. Kiedy 'Zamrożona’ przeglądarka przestaje zapisywać stan (które foldery są zwinięte lub nie). Przycisk 'Collapse structure’ działa jak’restore to frozen state’.

Piano roll :

 • View – Automatyczne przewijanie rolki Piano roll podczas transpozycji nut.
 • Mouse wheel precision – Zwiększona precyzja podczas edycji właściwości głosów nutowych za pomocą kółka myszy.
 • Piano roll – wybrany kanał jest otwierany po (podwójnym) kliknięciu na pustym klipie Pattern Clip.
 • Zaktualizowane wtyczki
 • intage Chorus – Dodano kontekstową obsługę wartości typu type-in.
 • Maximus – inie siatki i etykiety obwiedni kompresji są teraz bardziej widoczne.
 • FLEX – Zmiany w presetach można cofnąć za pomocą (Ctrl+Z). Wartość domyślna dla kontroli Master Outputvolume wynosi teraz 100%.
 • Plugin Wrapper – Opcja kontrolująca, czy FL Studio może obsługiwać (Ctrl+Z) naciśnięcie klawisza do cofnięcia.
 • FL Studio Mobile – Aktualizacja do v4.1.4.
 • 3x Osc, DX 10 i Fruit Kick – Mogą być teraz używane w Patcher.
 • Edison – Dodano selekcję multi do Envelopes.
 • Convolver – próbki Impulse nie mają już limitu długości.
 • Edytory audio (tworzenie skryptów) – Convolver, Edison & Slicex; Python zastępuje PaxCompiler. Istniejące skrypty zostały przekonwertowane na Pythona. Skryptowanie działa teraz też na macOS.
 • Edytory (zsynchronizowane odtwarzanie) – Przesuń głowicę odtwarzania w dowolne miejsce w edytorze listy odtwarzania, Piano roll i zdarzeń.
 • Formula Controller (i inne miejsca formuły) – Dodano nowe operatory i funkcje do formuł:
 • Nowe operatory: fmod – 2 Operandy (Floating & Modulo), 2 Operanty (shl & shr), Operatory bitowe (shift left & shift right).
 • Nowe funkcje: Fold(x) – operacja składania fal (x = sygnał wejściowy Threshold i gain są zawsze 1.0). Warp(x, y) (Wypaczanie sygnału „x” wokół punktu osnowy „y”). Map(x, y, z) (Mapuje wartość x na zakres [y,z]. Równoważne z x * (z – y) + y).
 • Gross Beat – Nowy preset „Juggling Science”.
 • Soundfont Player – Dodano opcję „Program mode”, aby określić sposób wyzwalania patchy.
 • Visualizer – Dodano nowe efekty post-process z Dubswitchera.

Visualizer (ZGE) :

 • UI – Obsługuje separatory między parametrami w efektach. Dodano przycisk na pasku narzędzi jako skrót do pokazywania przezroczystości. Można teraz wybrać, jaki bufor pokazać w oknie podglądu.
 • Zip – Dodano niestandardowe efekty do projektów zipowanych.
 • Touch controllers – Obsługuje okno kontrolera dotykowego na liście 'Add window’.
 • New Effects – Audio Generator (tylko Windows), Dubswitcher Field Generator, Dubswitcher Dropshadow, Dubswitcher Fast HSV, Dubswitcher Fast Static, Dubswitcher Soft Glitch, Dubswitcher AlphaKey, Dubswitcher Color Shaper, Dubswitcher Inverter, Dubswitcher Jitter Glitch, Dubswitcher Linear Blur, Dubswitcher Smudge, Dubswitcher Solidify, Dubswitcher Starburst, Dubswitcher Whitehole.
 • Presets – HUD Text może teraz lokalizować czcionki poza folderem czcionek.
 • Surface tab – Dodano zakładkę Surface dla łatwiejszego dostosowania presetów.
 • Images – Dodano eksport do formatu obrazu APNG. Rozszerzenie .jpeg jest teraz domyślne przy zapisywaniu bitmap.
 • Updated Effect – Dodano parametr mieszania do efektu „TextDraw”.

MIDI scripting & MIDI :

 • Performance Mode – funkcja getPerformanceModeState. Testuje czy FL Studio Playlist jest w 'trybie Performance’.
 • MIDI Controller ID – Identyfikacja urządzeń MIDI jest teraz opóźniona do czasu pierwszego pobrania skryptów.
 • External links – Zezwolenie na przekierowanie linku pomocy w skrypcie (musi być do forum IL).

Mixer :

 • Select all tracks (Ctrl+A) – Dotyczy to akcji włączania/wyłączania ścieżek FX i zmian poziomu.
 • Bypass effects – Teraz działa dla wszystkich wybranych ścieżek miksera.
 • Render Option (menu Mixer) – ’Render selected tracks to wave files’.
 • Mixer – Okno nie otwiera się już automatycznie po utworzeniu nowej ścieżki audio lub instrumentu.

Windows :

Instalacja – Użytkownicy nie mogą już zapisywać plików w lokalizacji instalacyjnej FL Studio. Instalator FL Studio nie będzie już kojarzył programu z plikami .flp w wersjach Beta, aby zapobiec przypadkowemu zapisowi do wersji Beta.

Dane Techniczne :

 • najnowsza, odsłona FL Studio posiada setki usprawnień, dodatków i bug-fixów
 • wsparcie dla 64-bitowych pluginów w trybie bridge
 • przycisk 'New Pattern' dla szybkiego dodania patternu
 • pomniejszone paski przewijania w edytorach
 • horyzontalny zoom
 • ulepszone zarządzanie pamięcią
 • ulepszenia opcji audio
 • zapis autosave, autobackup

Zawartość opakowania :

 • Ekskluzywny Pendrive z oprogramowaniem sygnowany logiem firmy Image Line w skórzanym opakowaniu
 • Obszerny podręcznik użytkownika w języku angielskim - 88 stron
 • Wydrukowany klucz licencyjny

Wersja do pobrania - DOWNLOAD :

 • Klucz licencyjny wysyłamy drogą elektroniczną na podanego w zamówieniu maila

Porównanie poszczególnych wersji FL Studio -> TUTAJ

 

Nowy

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło