Producenci

Raty Santander

Poza sprzedażą detaliczną w naszym Dj-Sklepie we Wrocławiu prowadzimy sprzedaż internetową za pomocą witryny https://dj-sklep.pl i zamówień przez internet. Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek (dalej jako Dj-Sklep) przestrzega prawa handlu internetowego i informuje w niniejszym regulaminie o prawach i obowiązkach Klientów a także przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Procedura sprzedaży internetowej.

Po dodaniu wybranych produktów do koszyka KLient przechodzi kolejne etapy zamówienia w których określa adres dostawy, rodzaj dowodu zakupu [paragon lub faktura] a także formę dostawy lub odbioru zamówienia. Można także wybrać opcję ratalną w systemie Santander Bank i po złożeniu zamówienia przejść do wypełnienia wniosku ratalnego na stronie internetowej Santander Banku. Po złożeniu zamówienia pracownik Dj-Sklepu skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie celem potwierdzenia zamówienia, poprawności danych i poinformowania Klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Na każdym etapie zamówienia Klient ma prawo dokonywać zmian a także zrezygnować z zakupów.

Podane w Dj-Sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w Polskich Złotych. Według preferencji zamawiającego można zapłacić za towar przelewem z góry lub kurierowi firmy GLS przy odbiorze towaru, można też złożyć zamówienie za pomocą systemu ratalnego. W każdym przypadku gdy zamówienie jest realizowane wysyłkowo Klient ma prawo w obecności kuriera firmy GLS sprawdzić przesyłkę po jej odberaniu. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki przed jej odbiorem. Jeśli widok zewnętrzny paczki lub jej zawilgocenie może świadczyć o zniszczeniu zawartości opakowania prosimy spisać z Kurierem protokół uszkodzenia. Kurier powinien takim drukiem dysponować. Odebranej od kuriera GLS i otwartej paczki nie można kurierowi zwrócić, kurier GLS ma jednak obowiązek zaczekać, aż odbiorca sprawdzi paczkę w zakresie ewentualnych uszkodzeń zawartości. Jeśli okazę się, że produkt przesłany w paczce jest uszkodzony należy niezwłocznie spisać z kurierem protokół szkody. Nasz Dj-Sklep dokłada wszelkich starań aby paczki wysyłane do naszych Klientów byly zapakowane najlepiej jak to możliwe.

Gwarancja. Zwrot towaru.

Sprzęt sprzedawany przez firmę Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek wytwarzany jest według najnowszych technologii a producenci zapewniają, że ich wyroby produkowane są z zachowaniem najwyższych norm jakościowych [np certyfikaty ISO, CE]. Jednak w przypadku wystąpienia problemów technicznych ze sprzętem przysługuje Klientowi prawo do reklamowania produktu. Ogólne zasady gwarancji na towary zakupione w naszym sklepie przedstawiamy poniżej:

  1. Gwarancja udzielana przez Dj-Sklep dotyczy wyrobów zakupionych od firmy Dj-Sklep a jej okres rozpoczyna się w dniu sprzedaży danego produktu i wynosi od 12 do 60 miesięcy.
  2. Firma Dj-Sklep zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady towaru w drodze naprawy lub wymiany, zgodnie z art. 8. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez Dj-Sklep w możliwie najkrótszym terminie. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas naprawy urządzenia.
  4. Reklamowany towar powinien zawierać dokładny opis usterki oraz dane reklamującego. Jeśli reklamujący nie posiada oryginalengo opakowania produktu prosimy o dokładne spakowanie produktu i odesłanie reklamowanego towaru bezpiecznie spakowanego.
  5. Nie są objęte gwarancją celowe i przypadkowe uszkodzenia towaru, uszkodzenia mechaniczne sprzętu, zalania, uszkodzenia wynikające z niewłaściwej instalacji, użytkowania czyt konserwacji towaru. Gwarancji nie podlegają także elementy eksploatacyjne takie jak bezpieczniki, igły gramofonowe czy potencjometry.
  6. Konsument ma prawo oświadczyć o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia przed upływem tego terminu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest ona uznana za niezawartą a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu towarem. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na podany poniżej adres Dj-Sklepu.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach dotyczących nagrań video oraz audio, programów komputerowych zapisanych na fizycznych nośnikach po usunięciu z nich opakowań ochronnych lub plomb a także świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
  8. Reklamacje oraz zwroty towarów prosimy odsyłać na adres: Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek, pl. Solidarności 1/407, 53-661 Wrocław. W tym celu pobierz i wypełnij Formularz

Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności.

Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów. Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów i przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aby zadośćuczynić wszelkim wymogom bezpieczeństwa Dj-Sklep zabezpiecza Twoje dane certyfikatem SSL szyfrującym przesyłane przez Klientów dane. Dj-Sklep dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane swoich Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przed ich przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. Dj-Sklep gwarantuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych. 

Dj-Sklep nie rozsyła żadnych informacji marketingowych, szczególnie w formie newsletterów ponieważ szanujemy prywatność swoich Klientów. Dane osobowe naszych Klientów nie są też udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. Nie są one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych przez Dj-Sklep ani żaden inny podmiot. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w dane osobowe, ich poprawiania i usunięcia. Każdy Klient ma ponadto prawo wnieść skargę do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Dj-Sklep za pomocą adresu email : admin@dj-sklep.pl.

Jakie dane przetwarzamy ? W sytuacji złożenia przez Klienta zamówienia lub kontaktu przez formularz na stronie internetowej, przetwarzamy następujący zbiór danych: adres e-mail, adres IP, numer telefonu, imię, nazwisko, adres dostawy, adres firmy, NIP. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 regulacji RODO. Dane te są konieczne do zrealizowania zamówienia w sklepie. Dane te są usuwane na życzenie Klienta i mogą służyć też do uwiarygodnienia sprzedaży wobec organów podatkowych, rozstrzygania ewentualnych roszczeń a także obsługi gwarancji.

Kto jest odbiorcą danych? W związku z prowadzoną działalnością handlową i działaniem serwisu internetowego Administrator Danych Osobowych Dj-Sklep powierza dane innym podmiotom: firma kurierska GLS, Santander Bank będący podmiotem udzielającym rat naszym Klientom, Bank Pekao SA obsługujący konto firmowe firmy Dj-Sklep, FirstData Polcard jako operator płatności bezgotówkowych, operator telekomunikacyjny, firma hostingowa. Dane te nigdy nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Każda z tych instytucji otrzymuje dane osobowe naszych Klientów jedynie w zakresie realizacji umów, dane te są chronione zgodnie z przepisami RODO przez każdy z tych podmiotów.

Firma Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek, działając zgodnie z przepisami powyższego Rozporządzenia, po wdrożeniu Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa zgłosiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych Klientów firmy. Numer księgi firmy Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek w rejestrze GIODO: 142041. 

Ochrona środowiska.

Firma Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek jest podmiotem czynnie włączającym się w ochronę środowiska. Zgodnie ze standardami prawnymi oraz dobrymi obyczajami firma DJ-Sklep Żelaszkiewicz Jacek jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0020117W co oznacza, że dokonując zakupu w naszym Dj-Sklepie masz pewność, że towary zawierają w cenie koszt gospodarowania odpadami elektrotechnicznymi oraz opakowaniowymi, które nasza firma ponosi. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego.

Serwis. Naprawy pogwarancyjne.

W praktyce do naszego Dj-Sklepu zawsze można przyjść z zepsutym sprzętem i liczyć na pomoc w jego naprawie. Staramy się aby Wasz sprzęt działał bez zarzutu już od pierwszej chwili kiedy zostajecie jego właścicielami. Każdy Klient, którzy wychodzi od nas z zakupionym sprzętem wie jak go używać, jest informowany o zasadach koserwacji i przewożenia sprzętu. Dzięki przekazywanej Klientom wiedzy podnosimy jakość usług a sprzęt relatywnie rzadziej się psuje. Przynosi to wymierne korzyści naszym Klientom.

Oprócz napraw gwarancyjnych i wysyłania ciężkich przypadków do producentów nasz dział serwisowy wykonuje naprawy pogwarancyjne wszelkiego sprzętu muzycznego. Zajmujemy się naprawą i instalacją potencjometrów, okablowania czy uszkodzonych gniazd wejściowych. W naszym sklepie można zamówić wszelkie akcesoria, które pozwolą dokonać naprawy we własnym zakresie. Udzielamy pomocy w kontakcie z serwisami wielu producentów w przypadku konieczności naprawienia urządzeń, którym okres ochrony gwarancyjnej się skończył.

Zapraszamy na zakupy!

 

Dj-Sklep Regulamin

Serwis sprzętu muzycznego Wrocław, słuchawki DJ, słuchawki do studia, karta muzyczna, okablowanie muzyczne, gramofon DJski