Producenci

Raty Santander

WYRÓŻNIENIA

REKLAMA

Poza sprzedażą detaliczną w naszym Dj-Sklepie we Wrocławiu prowadzimy też sprzedaż internetową za pomocą witryny dj-sklep.pl i zamówień przez internet. Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek (dalej jako Dj-Sklep) przestrzega prawa handlu internetowego i informuje w niniejszym regulaminie o prawach i obowiązkach Klientów.

Procedura sprzedaży internetowej.

Po dodaniu wybranych produktów do koszyka KLient przechodzi kolejne etapy zamówienia w których określa adres dostawy, rodzaj dowodu zakupu [paragon lub faktura] a także formę dostawy lub odbioru zamówienia. Można także wybrać opcję ratalną w systemie Santander Bank (dawniej Żagiel S.A.) i po złożeniu zamówienia przejść do wypełnienia wniosku ratalnego na stronie internetowej Santander Banku. Po złożeniu zamówienia pracownik Dj-Sklepu skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie celem potwierdzenia zamówienia, poprawności danych i poinformowania Klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Na każdym etapie zamówienia Klient ma prawo dokonywać zmian a także zrezygnować z zakupów.

Podane w Dj-Sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w Polskich Złotych. Według preferencji zamawiającego można zapłacić za towar przelewem z góry lub kurierowi firmy GLS przy odbiorze towaru, można też złożyć zamówienie za pomocą systemu ratalnego. W każdym przypadku gdy zamówienie jest realizowane wysyłkowo Klient ma prawo w obecności kuriera firmy GLS sprawdzić przesyłkę po jej odberaniu. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki przed jej odbiorem. Jeśli widok zewnętrzny paczki lub jej zawilgocenie może świadczyć o zniszczeniu zawartości opakowania prosimy spisać z Kurierem protokół uszkodzenia. Kurier powinien takim drukiem dysponować. Odebranej od kuriera GLS i otwartej paczki nie można kurierowi zwrócić, kurier GLS ma jednak obowiązek zaczekać, aż odbiorca sprawdzi paczkę w zakresie ewentualnych uszkodzeń zawartości. Jeśli okazę się, że produkt przesłany w paczce jest uszkodzony należy niezwłocznie spisać z kurierem protokół szkody. Nasz Dj-Sklep dokłada wszelkich starań aby paczki wysyłane do naszych Klientów byly zapakowane najlepiej jak to możliwe.

Gwarancja. Zwrot towaru.

Sprzęt sprzedawany przez firmę Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek wytwarzany jest według najnowszych technologii a producenci zapewniają, że ich wyroby produkowane są z zachowaniem najwyższych norm jakościowych [np certyfikaty ISO, CE]. Jednak w przypadku wystąpienia problemów technicznych ze sprzętem przysługuje Klientowi prawo do reklamowania produktu. Ogólne zasady gwarancji na towary zakupione w naszym sklepie przedstawiamy poniżej:

  1. Gwarancja udzielana przez Dj-Sklep dotyczy wyrobów zakupionych od firmy Dj-Sklep a jej okres rozpoczyna się w dniu sprzedaży danego produktu i wynosi od 12 do 60 miesięcy.
  2. Firma Dj-Sklep zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady towaru w drodze naprawy lub wymiany, zgodnie z art. 8. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez Dj-Sklep w możliwie najkrótszym terminie. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas naprawy urządzenia.
  4. Reklamowany towar powinien zawierać dokładny opis usterki oraz dane reklamującego. Jeśli reklamujący nie posiada oryginalengo opakowania produktu prosimy o dokładne spakowanie produktu i odesłanie reklamowanego towaru bezpiecznie spakowanego.
  5. Nie są objęte gwarancją celowe i przypadkowe uszkodzenia towaru, uszkodzenia mechaniczne sprzętu, zalania, uszkodzenia wynikające z niewłaściwej instalacji, użytkowania czyt konserwacji towaru. Gwarancji nie podlegają także elementy eksploatacyjne takie jak bezpieczniki czy potencjometry.
  6. Konsument ma prawo oświadczyć o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia przed upływem tego terminu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest ona uznana za niezawartą a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu towarem. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na podany poniżej adres Dj-Sklepu.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach dotyczących nagrań video oraz audio, programów komputerowych zapisanych na fizycznych nośnikach po usunięciu z nich opakowań ochronnych lub plomb a także świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
  8. Reklamacje oraz zwroty towarów prosimy odsyłać na adres: Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek, pl. Solidarności 1/407, 53-661 Wrocław.  Formularz

Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo.

Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do ich wglądu, poprawiania i usunięcia.

Firma Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek, działając zgodnie z przepisami powyższej Ustawy, po wdrożeniu Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa zgłosiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych Klientów firmy. Numer księgi firmy Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek w rejestrze GIODO: 142041. 

Ochrona środowiska.

Firma Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek jest podmiotem czynnie włączającym się w ochronę środowiska. Zgodnie ze standardami prawnymi oraz dobrymi obyczajami firma DJ-Sklep Żelaszkiewicz Jacek jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0020117W co oznacza, że dokonując zakupu w naszym Dj-Sklepie masz pewność, że towary zawierają w cenie koszt gospodarowania odpadami elektrotechnicznymi oraz opakowaniowymi, które nasza firma ponosi. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego.

Serwis. Naprawy pogwarancyjne.

W praktyce do naszego Dj-Sklepu zawsze można przyjść z zepsutym sprzętem i liczyć na pomoc w jego naprawie. Staramy się aby Wasz sprzęt działał bez zarzutu już od pierwszej chwili kiedy zostajecie jego właścicielami. Każdy Klient, którzy wychodzi od nas z zakupionym sprzętem wie jak go używać, jest informowany o zasadach koserwacji i przewożenia sprzętu. Dzięki przekazywanej Klientom wiedzy podnosimy jakość usług a sprzęt relatywnie rzadziej się psuje. Przynosi to wymierne korzyści naszym Klientom.

Oprócz napraw gwarancyjnych i wysyłania ciężkich przypadków do producentów nasz dział serwisowy wykonuje naprawy pogwarancyjne wszelkiego sprzętu muzycznego. Zajmujemy się naprawą i instalacją potencjometrów, okablowania czy uszkodzonych gniazd wejściowych. W naszym sklepie można zamówić wszelkie akcesoria, które pozwolą dokonać naprawy we własnym zakresie. Udzielamy pomocy w kontakcie z serwisami wielu producentów w przypadku konieczności naprawienia urządzeń, którym okres ochrony gwarancyjnej się skończył.

Zapraszamy na zakupy!

Dj-Sklep-Wroclaw