Poza sprzedażą detaliczną w naszym Dj-Sklepie we Wrocławiu prowadzimy sprzedaż internetową za pomocą witryny https://dj-sklep.pl i zamówień przez Internet. Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek (dalej jako Dj-Sklep) przestrzega prawa handlu internetowego i informuje w niniejszym regulaminie o prawach i obowiązkach Klientów a także przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Procedura sprzedaży internetowej.

Po dodaniu wybranych produktów do koszyka Klient przechodzi kolejne etapy zamówienia w których określa adres dostawy, rodzaj dowodu zakupu [paragon lub faktura] a także formę dostawy lub odbioru zamówienia. Można także wybrać opcję ratalną w systemie Santander Bank i po złożeniu zamówienia przejść do wypełnienia wniosku ratalnego na stronie internetowej Santander Banku. Po złożeniu zamówienia pracownik Dj-Sklepu skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie celem potwierdzenia zamówienia, poprawności danych i poinformowania Klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Na każdym etapie zamówienia Klient ma prawo dokonywać zmian a także zrezygnować z zakupów.

Podane w Dj-Sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w Polskich Złotych. Według preferencji zamawiającego można zapłacić za towar przelewem z góry lub kurierowi firmy GLS przy odbiorze towaru, można też złożyć zamówienie za pomocą systemu ratalnego. W każdym przypadku gdy zamówienie jest realizowane wysyłkowo Klient ma prawo w obecności kuriera firmy GLS sprawdzić przesyłkę po jej odebraniu. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki przed jej odbiorem. Jeśli widok zewnętrzny paczki lub jej zawilgocenie może świadczyć o zniszczeniu zawartości opakowania prosimy spisać z Kurierem protokół uszkodzenia. Kurier powinien takim drukiem dysponować. Odebranej od kuriera GLS i otwartej paczki nie można kurierowi zwrócić, kurier GLS ma jednak obowiązek zaczekać, aż odbiorca sprawdzi paczkę w zakresie ewentualnych uszkodzeń zawartości. Jeśli okaże się, że produkt przesłany w paczce jest uszkodzony należy niezwłocznie spisać z kurierem protokół szkody. Nasz Dj-Sklep dokłada wszelkich starań aby paczki wysyłane do naszych Klientów były zapakowane najlepiej jak to możliwe. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży w sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych lub zmiany asortymentu. Na realizację zamówienia sprzedawca ma 30 dni wg przepisów kodeksu cywilnego, po którym to terminie kupujący ma prawo dać jeszcze siedem dni czasu na realizację zamówienia lub odstąpić od umowy.

Gwarancja. Zwrot towaru.

Sprzęt sprzedawany przez firmę Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek wytwarzany jest według najnowszych technologii a producenci zapewniają, że ich wyroby produkowane są z zachowaniem najwyższych norm jakościowych [np certyfikaty ISO, CE]. Jednak w przypadku wystąpienia problemów technicznych ze sprzętem przysługuje Klientowi prawo do reklamowania produktu. Ogólne zasady gwarancji na towary zakupione w naszym sklepie przedstawiamy poniżej:

  1. Gwarancja udzielana przez Dj-Sklep dotyczy wyrobów zakupionych od firmy Dj-Sklep a jej okres rozpoczyna się w dniu sprzedaży danego produktu i wynosi od 12 do 60 miesięcy.
  2. Firma Dj-Sklep zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady towaru w drodze naprawy lub wymiany, zgodnie z art. 8. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez Dj-Sklep w możliwie najkrótszym terminie. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas naprawy urządzenia.
  4. Reklamowany towar powinien zawierać dokładny opis usterki oraz dane reklamującego. Jeśli reklamujący nie posiada oryginalnego opakowania produktu prosimy o dokładne spakowanie produktu i odesłanie reklamowanego towaru bezpiecznie spakowanego.
  5. Nie są objęte gwarancją celowe i przypadkowe uszkodzenia towaru, uszkodzenia mechaniczne sprzętu, zalania, uszkodzenia wynikające z niewłaściwej instalacji, użytkowania czyt konserwacji towaru. Gwarancji nie podlegają także elementy eksploatacyjne takie jak bezpieczniki, igły gramofonowe czy potencjometry.
  6. Konsument ma prawo oświadczyć o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia przed upływem tego terminu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest ona uznana za niezawartą a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu towarem. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu i przesłać na podany poniżej adres Dj-Sklepu.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach dotyczących nagrań video oraz audio, programów komputerowych zapisanych w formie cyfrowej lub na fizycznych nośnikach, które otrzymał Klient drogą elektroniczną, w szczególności po usunięciu opakowań ochronnych lub plomb. Prawo zwrotu nie dotyczy także świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
  8. Reklamacje oraz zwroty towarów prosimy odsyłać na adres: Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek, pl. Solidarności 1/407, 53-661 Wrocław. W tym celu pobierz i wypełnij FORMULARZ ZWROTU I REKLAMACJI.

Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności.

Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów. Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów i przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aby zadośćuczynić wszelkim wymogom bezpieczeństwa Dj-Sklep zabezpiecza Twoje dane certyfikatem SSL szyfrującym przesyłane przez Klientów dane. Dj-Sklep dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane swoich Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przed ich przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa. Dj-Sklep gwarantuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych. 

Dj-Sklep nie rozsyła żadnych informacji marketingowych, szczególnie w formie newsletterów ponieważ szanujemy prywatność swoich Klientów. Dane osobowe naszych Klientów nie są też udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. Nie są one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych przez Dj-Sklep ani żaden inny podmiot. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w dane osobowe, ich poprawiania i usunięcia. Każdy Klient ma ponadto prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Dj-Sklep za pomocą adresu email : admin@dj-sklep.pl.

Jakie dane przetwarzamy ? W sytuacji złożenia przez Klienta zamówienia lub kontaktu przez formularz na stronie internetowej, przetwarzamy następujący zbiór danych: adres e-mail, adres IP, numer telefonu, imię, nazwisko, adres dostawy, adres firmy, NIP. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 regulacji RODO. Dane te są konieczne do zrealizowania zamówienia w sklepie. Dane te są usuwane na życzenie Klienta i mogą służyć też do uwiarygodnienia sprzedaży wobec organów podatkowych, rozstrzygania ewentualnych roszczeń a także obsługi gwarancji.

Kto jest odbiorcą danych? W związku z prowadzoną działalnością handlową i działaniem serwisu internetowego Administrator Danych Osobowych Dj-Sklep powierza dane innym podmiotom: firma kurierska GLS, Santander Bank będący podmiotem udzielającym rat naszym Klientom, Bank Pekao SA obsługujący konto firmowe firmy Dj-Sklep, FirstData Polcard jako operator płatności bezgotówkowych, operator telekomunikacyjny, firma hostingowa. Dane te nigdy nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Każda z tych instytucji otrzymuje dane osobowe naszych Klientów jedynie w zakresie realizacji umów, dane te są chronione zgodnie z przepisami RODO przez każdy z tych podmiotów.

Firma Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek, działając zgodnie z przepisami powyższego Rozporządzenia, po wdrożeniu Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa zgłosiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych Klientów firmy. Numer księgi firmy Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek w rejestrze GIODO: 142041. 

Ochrona środowiska.

Firma Dj-Sklep Żelaszkiewicz Jacek jest podmiotem czynnie włączającym się w ochronę środowiska. Zgodnie ze standardami prawnymi oraz dobrymi obyczajami firma DJ-Sklep Żelaszkiewicz Jacek jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0020117W co oznacza, że dokonując zakupu w naszym Dj-Sklepie masz pewność, że towary zawierają w cenie koszt gospodarowania odpadami elektrotechnicznymi oraz opakowaniowymi, które nasza firma ponosi. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego.

Serwis. Naprawy pogwarancyjne.

W praktyce do naszego Dj-Sklepu zawsze można przyjść z zepsutym sprzętem i liczyć na pomoc w jego naprawie. Staramy się aby Wasz sprzęt działał bez zarzutu już od pierwszej chwili kiedy zostajecie jego właścicielami. Każdy Klient, którzy wychodzi od nas z zakupionym sprzętem wie jak go używać, jest informowany o zasadach konserwacji i przewożenia sprzętu. Dzięki przekazywanej Klientom wiedzy podnosimy jakość usług a sprzęt relatywnie rzadziej się psuje. Przynosi to wymierne korzyści naszym Klientom.

Oprócz napraw gwarancyjnych i wysyłania ciężkich przypadków do producentów nasz dział serwisowy wykonuje naprawy pogwarancyjne wszelkiego sprzętu muzycznego. Zajmujemy się naprawą i instalacją potencjometrów, okablowania czy uszkodzonych gniazd wejściowych. W naszym sklepie można zamówić wszelkie akcesoria, które pozwolą dokonać naprawy we własnym zakresie. Udzielamy pomocy w kontakcie z serwisami wielu producentów w przypadku konieczności naprawienia urządzeń, którym okres ochrony gwarancyjnej się skończył.

Zapraszamy na zakupy!

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło